Raamatun julmuuksia ja ristiriitoja

Jeesuksen mukaan Vanhan testamentin julmat lait pätevät yhä täydellisesti, ja hän itsekin esittää äärimmäisen julmia määräyksiä. Lisäksi jopa oppimme ydinkohdat on esitetty Raamatussa erittäin ristiriitaisin tavoin.

Useimmat meistä tuntevat Raamatun sisällön ja opetukset mm. hyvin koulujen uskonnontunneilta – vai tuntevatko? Tässä artikkelissa käydään läpi Raamatun keskeisiä kohtia, jotka osoittavat Jeesuksen sanat ja yleensäkin oppimme ydinkohdat ristiriitaisiksi ja Raamatun ja Jeesuksen ohjeet usein julmiksi, väkivaltaisiksi, seksistisiksi tms. Tietysti Raamattua on etenkin viime aikoina usein tulkittu liberaalisti – suvaitsevasti ja väkivallanvastaisesti – joskin se vaatii eräiden kohtien unohtamista, myös Uudesta testamentista. Lisäksi Jeesus itse sanoi monessa Raamatun kohdassa Vanhankin testamentin lain pätevän kirjaintakaan muuttamatta maailman loppuun asti, toisissa vastakkaista. Tietysti vaikkapa Koraanin eettisyydestä voi esittää vastaavaa kritiikkiä.

Raamattu on kirjoitettu vasta Jeesuksen kuoleman jälkeen, Johanneksen evankeliumi arviolta 70 vuotta myöhemmin. Raamatuntutkijoiden keskuudessa usein arvioidaan, että viitisen prosenttia Raamatun tekstistä pitää historiallisesti paikkansa, loput on keksittyä.

Raamatun julmia käskyjä ja ristiriitaisia tietoja

Tässä osiossa esitetyt kohdat on suurimmaksi osaksi poimittu vapaa-ajattelijoiden sivulta Raamatun ristiriidat, joka perustuu Thomas Mannfred Carlssonin tekstiin.

Alla on muutaman keskeistä esimerkkiä siitä, miten kristinuskon ydinkohtienkin suhteen Raamattu on täysin ristiriitainen.

Kuka pääsee taivaaseen?
Mark. 16:16 Hän sanoo, että ketkä uskovat ja kastetaan, pelastuvat, muut tuomitaan kadotukseen.
Room. (Paavali) 3:28 "Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja."
Room. (Paavali) 10:13 "Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu."
Matt. 7:21 "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon."
Efes. (Paavali) 1:4-5, 11 Jumala on ennalta määrännyt meidät taivaaseen tai helvettiin. Mitkään ajatuksemme, sanamme tai tekomme eivät vaikuta tähän.
"5. edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan, ... 11. Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltämäärätyt hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan"
Saarnaaja 3:19, 9:5, 9:10 Kuolema on lopullinen. Ei ole kuolemanjälkeistä elämää.

Köyhät kyykkyyn – ja vammaiset, naiset, orjat, homot, äpärät, juutalaiset, amalekilaiset ja vegetaristit
Mitä kristinuskon perustaja ja korkein oppi-isä Paavali, Jeesus ja Jeesuksen vahvistama Jumalan laki Vanhassa testamentissa sanoivatkaan:
Efes. (Paavali) 5:22-24 Vaimojen on antauduttava miehilleen kaikessa kuin nämä olisivat jumalia.
5. Moos. 22:23-24 Jos raiskauksen uhri ei ole huutanut tarpeeksi kovaa, kivitä hänet kuoliaaksi.
Efes. (Paavali) 6:5 Orjien on toteltava herrojaan ”kuin Kristusta”.
"Palvelijat, olkaa kuuliaiset maallisille isännillenne, pelossa ja vavistuksessa, sydämenne yksinkertaisuudessa, niin kuin Kristukselle".
2. Moos. 21:15, 21:20-21 Jos mies lyö orjaansa, hänellä on siihen täysi oikeus (vaikka orja kuolisi lyönnistä, kunhan ensin kituu yli 2 päivää).
3. Moos. 20:9-12 Homot ja avionrikkojat on tapettava.
Kor. (Paavali) 6:9-11 Homoseksuaalit ja naismaiset eivät pääse taivaaseen.
Room. 11:7-10 Jumala sokaisi juutalaiset, jotta he eivät näkisi Messiasta.
4. Moos. 11:1 Jumala vihaa vaikertajia. Jos hän kuulee sinun valittavan, hän polttaa sinut kuoliaaksi.
Sananlaskut 1:26-28 Jumala nauraa epäonnellesi, haukkuu sinua, kun olet peloissasi, ja on välinpitämätön, kun pyydät häneltä apua.
Mark. 4:25 Keillä tämä elämä on huono, seuraava on vieläkin huonompi.
3. Moos. 21:16-23 Vammaiset, lyhytkasvuiset, lättänenäiset, sokeat ym. eivät saa tulla alttarille.
Joh. 5:14 Jeesus kai uskoo, että rammat ovat rampoja siksi, että Jumala on rangaissut heitä synnistä. Hän sanoo rammalle miehelle parannettuaan hänet: ”älä tee enempää syntiä, tai sinulle koituu enemmän pahaa”.
Room. 14:2 (Paavali) Vain heikot ovat vegetaristeja.
5. Moos. 23:2 Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsetkaan eivät saa käydä kirkossa, aina 10. polveen asti.
1. Sam. 15:3 "Näin sanoo Herra Sebaot [Jumala]: Mene siis ja voita amalekilaiset, ja vihkikää tuhon omaksi kaikki, mitä heillä on; äläkä säästä heitä, vaan surmaa miehet ja naiset, lapset ja imeväiset, raavaat ja lampaat, kamelit ja aasit."
Toisaalta
Gal. 3:28 (Paavali): ”Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja tai vapaa, mies tai nainen, sillä kristuksessa te kaikki olette yksi.”
Naispappeuden näkökulmasta merkillepantavia ovat myös Paavalin myönteiset maininnat naispuolisista työtovereistaan.

Lempeä ja armollinen Jumala
2. Moos. 20:13 "Älä tapa."
3. Moos. 24:17 "Jos joku lyö kuoliaaksi ihmisen, kenen hyvänsä, hänet rangaistakoon kuolemalla."
2. Moos. 32:27 "Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Jokainen sitokoon miekkansa vyölleen. Käykää sitten edestakaisin leirin halki portista porttiin ja tappakaa jokainen, olkoon vaikka oma veli, ystävä tai sukulainen."
5. Moos. 20:16-17 "Mutta näiden kansojen kaupungeissa, jotka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle perintöosaksi, älä jätä ainoatakaan henkeä eloon, vaan vihi ne tuhon omiksi: heettiläiset ja amorilaiset, kanaanilaiset ja perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset, niin kuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt."
Jer. 19:9 "Ja minä (Herra) panen heidät syömään poikiensa ja tyttäriensä lihaa, ja he syövät toinen toisensa lihaa siinä hädässä ja ahdistuksessa ..."
Hes. 20:25-26 "Niinpä minäkin annoin heille käskyjä, jotka eivät olleet hyviä, ja oikeuksia, joista he eivät voineet elää, ja annoin heidän saastua lahjoistansa ... jotta saattaisin heidät kauhun valtaan ja he tulisivat tietämään, että minä olen Herra."
5. Moos. 32:23-24 "Minä (Herra) kasaan onnettomuuksia heidän päällensä, kaikki nuoleni minä heihin ammun. He nääntyvät nälkään ja menehtyvät ruttoon, kulkutautien poltteeseen; minä lähetän heidän kimppuunsa petojen hampaat ja tomussa matelevaisten myrkyn."
1. Sam. 16:14 "Mutta Herran henki poistui Saulista, ja Herran lähettämä paha henki vaivasi häntä." (Siis ei yksin Saatana lähetä pahoja demoneja ihmisiin.)

Vanha testamentti määrää kuolemantuomion 22 "rikoksesta", mukaan lukien oman vanhemman lyöminen, abortti, homoseksuaalisuus, jumalanpilkka, väärän valan vannominen ja taparikollisuus. Esimerkiksi lauantaina työtä tehneen jumala käski kivittää kuoliaaksi.

Vääräuskoiset pitää tappaa
Koraanin pahimmat kohdat ovat usein Raamatusta.
5. Moos. 13:13-16 "Jos saatte tietää, että jossakin niistä kaupungeista, jotka Herra, teidän Jumalanne, antaa teidän asuttaviksenne, on kelvottomia miehiä, jotka ovat viekoitelleet kaupunkinsa asukkaat palvelemaan muita, teille vieraita jumalia ... teidän on miekalla surmattava sen kaupungin asukkaat. Julistakaa kaupunki Herralle kuuluvaksi uhriksi, hävittäkää se ja surmatkaa sekä asukkaat että heidän karjansa."

Kohtelias ja vihollisiaan rakastava Jeesus
Matt. 23:33 "Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?"
Matt. 23:17 "Te tyhmät ja sokeat!"
Matt. 12:34 "Te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja?"
Matt. 10:34 "Älkää luulko, että minä (Jeesus) olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan."
Luuk. 22:36 "Niin hän (Jeesus) sanoi heille: ... Ja jolla ei ole, myyköön vaippansa ja ostakoon miekan."
Luuk. 12:49-51 "Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt!... Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta."

Jumalia on monta
Raamatun vanhimpien kirjojen kirjoitusaikaan juutalaiset uskoivat moneen jumalaan, ja jumalasta käytetään monikkomuotoa ”Elohim”, sekä Jumala puhuu usein monikossa (”menkäämme”). Lisäksi
myös Saatana on ”tämän maailman jumala” (2. Kor. 4:4).

Jumala ei ole kaikkitietävä eikä kaikkivaltias mutta Saatana on
Vanhan testamentin monessa kohdassa kerrotaan, miten Jumala on kaikkivoipa ja kaikkinäkevä muttei pysty useisiin asioihin eikä näe useita asioita. Uudesta Testamentista asialle löytyy selitys?
2. Tess. 2:9 (Paavali) Saatana, ei Jumala, on kaikkivaltainen.
2. Tim. 2:26 (Paavali) Paholainen voi vallata meidät milloin tahansa.

Jopa Raamatun tärkeimmistä tapahtumista kuvaukset ovat ristiriitaisia
Luomiskertomuksia on kaksi aivan ristiriitaista (1. Moos. 1:1-2:3, 2:4-25). Jeesus syntyi kuningas Herodeksen aikana (viimeistään 4 eKr.) ja maaherra Kyreniuksen aikana (aikaisintaan 7 jKr.). Opetuslasten nimistäkin on kolme erilaista luetteloa.

Pääsiäisen tapahtumat
Pääsiäisen tapahtumista on aivan ristiriitaisia tietoja. Ehtoollisateriassa nautittiin ensin viini – ei kun ensin leipä. Juudas kavalsi Jeesuksen ylipapeille tunnistussuudelmalla (Matt.) – eipäs, vaan Jeesus ilmoittautui itse ilman suudelmia (Joh. 18:2-9). Pilatuksen edessä Jeesus ei vastannut mihinkään syytteisiin / kaikkiin syytteisiin.

Jeesus kantoi ristinsä itse Golgatalle (Joh.) tai sen kantoi Simon (Matt.). Molemmat ryövärit herjasivat häntä (Matt.) tai vain toinen (Luuk.). Hänet ristiinnaulittiin 3. hetkenä (Mark.) tai 6. hetkenä (Joh.). Kaikki neljä evankeliumia luettelevat eri tekstin (INRI) Jeesuksen ristiin. Eri henkilöt (1-5 kpl, monta eri versiota) huomaavat hänen heränneen kuolleista, ja tällöin kivi oli jo vieritetty haudalta tai sitten ei, enkeli oli haudan sisäpuolella, ulkopuolella tai ei lainkaan paikalla, naiset puhuivat tapahtuneesta kahdelle, kaikille tai eivät kellekään. Pyhä henki tuli opetuslapsiin kuolleista heräämisen tapahtuessa tai vasta ylösnousemuksen jälkeen. Herännyt Jeesus nähtiin ensi kerran kolmessa eri paikassa evankeliumista riippuen ja häneen sai koskea tai ei saanut koskea.

Miten ihmeessä tästä saatiin kouluni uskonnonkirjoihin looginen tarina?

Jeesuksen kolmet viimeiset sanat
Matt. 27:46,50 "Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä."
Luuk. 23:46 "Ja Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi: Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni. Ja sen sanottuaan hän antoi henkensä."
Joh. 19:30 "Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: Se on täytetty, ja kallisti päänsä ja antoi henkensä."

Jeesus valehtelee
Luukkaan (23:43) mukaan Jeesus väitti kuolinpäivänään olevansa paratiisissa vielä samana iltana. Kolme päivää myöhemmin hän sanoo, ettei ole vielä siellä ollut (Joh. 20:17). Ap. 1:3-12 mukaan hän nousi taivaaseen vasta 40 päivän kuluttua kuolleista heräämisestään.

Jeesus sanoi ennalta olevansa kuolleena 3 päivää ja 3 yötä (Matt 12:40) mutta onkin vain 1 yön ja 2 päivää (Mark. 15:42-43, Joh. 20:1),

Matt. 16:28, 23:36, 24:34 Jeesus lupaa seuraajilleen palata ja perustaa valtakuntansa näiden elinaikana.
Mark. 13:30 Jeesus ennustaa paluutaan ja maailman loppua kuulijoidensa elinaikana (kuten lukemattomissa kohdissa muuallakin, ja hänen seuraajansa ym. monesti todistavat uskovansa tähän).

Kaikki tekevät syntiä – eivätpäs

1. Kun. 8:46 ”ei ole ihmistä, joka ei syntiä tee."
1. Joh. 3:9 "Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä”

Tulisiko uskovaisen pitää huolta perheestään?
1. Tim. 5:8 "Mutta jos joku ei pidä huolta omaisistaan ja varsinkaan ei perhekuntalaisistaan, niin hän on kieltänyt uskon ja on uskotonta pahempi."
Luuk. 14:26 "Jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni."

Insesti oli ennen siunattua
1. Moos. 17:15-16, 20:11-12, 22:17 -- Jumala siunaa Abrahamin avioliiton sisarensa kanssa.
3. Moos. 20:17, 5. Moos. 27:20-23 -- Jumala kieltää avioliitot veljien ja sisarusten välillä.

Jeesus: harjoita sijoitustoimintaa voiton tavoittelemiseksi
Matt. 25:27 Jeesus: "Sinun olisi siis pitänyt jättää minun rahani rahanvaihtajille, niin minä tultuani olisin saanut omani takaisin korkoineen."
Luuk. 19:23 "Miksi et siis antanut rahojani rahanvaihtajan pöytään, että minä tultuani olisin saanut periä ne korkoineen?"
vs.
Psa. 15:5 "Joka ei anna rahaansa korolle eikä ota lahjuksia viatonta vastaan. Joka näin tekee, hän ei ikinä horju."
3. Moos. 25:36-37 "Älä ota korkoa tai voittoa häneltä, vaan pelkää Jumalaasi ja anna veljesi elää luonasi. Älä anna hänelle rahaasi korolle äläkä ota elintarpeista voittoa."

(Siis Vanha testamentti kieltää koron perimisen veljeltä ja muutenkin kehuu sijoittamista vältteleviä, Jeesus ei tykännyt pankkien sijoittamisesta synagogaan mutta kannattaa tuottoisia sijoituksia. Myös Koraani kieltää koron mutta ei käske sen perimiseen, joten islamilaisimmissa maissa korko toteutetaan kiertoteitse.)

Raamatun julmuuksia ja ristiriitoja

Jotkut kristityt väittävät, että nykyään vain Uusi testamentti pätee. Ehkä he tietävät paremmin kuin Jeesus. Monessa Uuden testamentin kohdassa Jeesus sanoo, että kaikki Vanhan testamentin lait sitovat ikuisesti, toisissa päinvastaista. Lisäksi Jeesus itsekin määrää ikuista kidutusta ja kuolemaa niille, jotka eivät usko häneen, erittäin monessa kohdin.

Matt. 5:17 "Älkää luulko, että minä (Jeesus) olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään."
Matt. 5:18 "Sillä totisesti minä (Jeesus) sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut."
Tosin Jeesus puhuu myös tälle ristiriitaisia lakia vähätellen ja rikkoo itse (Vanhan testamentin) lakia.

Lailla usein tarkoitetaan vain viittä Mooseksen kirjaa (”Toora” eli ”Pentateukki”), mutta niistäkin löytyy julmuuksia ja ristiriitoja yllin kyllin.

On myös niitä kristittyjä, joiden mielestä Raamattu ei ole Jumalan sanaa tai”Raamattua on tulkittava oikein”. Samaa ajatellaan Koraanistakin. Kumpikin kirja on paikoin paha, ellei sitä tulkita todella liberaalisti, ja kummastakin voi löytää myös hyvää. Nykyään Raamattua tulkitaan yleensä sivuuttaen ikävät kohdat ja tulkiten monia kohtia erittäin väljästi – jotkut tekevät samaa Koraanillekin, Näin toimien tietysti on mahdollista päästä melko liberaaliinkin lopputulokseen.

Seuraavassa on lisää otteita Raamatusta. Ne perustuvat osin sivuihin http://skepticsannotatedbible.com/highlights.html. Osa näistä on esimerkkejä Jumalan julmuudesta, sovinismista, seksismistä, orjuuden suosimisesta ym. ja jopa mielettömistä määräyksistä.

1. Mooseksen kirja (Genesis):
1:1-2:3, 2:4-25 Kaksi ristiriitaista luomistarua.

2. Mooseksen kirja (Exodus):
21:15, 21:20-21 Jos lapsi lyö vanhempaansa, hänet on surmattava. Jos mies lyö orjaansa, hänellä on siihen täysi oikeus, paitsi jos orja kuolee ennen kuin päivä tai pari on kulunut, jolloin miestä on rangaistava.

3. Mooseksen kirja (Leviticus)
20:9-12 Homot ja avionrikkojat (naimisissa olevien kanssa rakastelevat) on tapettava.
21:16-23 Vammaiset, lyhytkasvuiset, lättänenäiset, sokeat ym. eivät saa tulla alttarille.

4. Mooseksen kirja (Numeri)
11:1 Jumala vihaa vaikertajia. Jos hän kuulee sinun valittavan, hän polttaa sinut kuoliaaksi.
14:18 Lapsia pitää rangaista iso-iso-isoisien teoista.
15:32-36 Mies kerää keppejä lauantaina (sapattina). Jumalan mukaan siitä hyvästä hänet on tapettava.
31:14-18 Mooses kehottaa miehiään tappamaan miehet ja ei-neitsyet mutta pitämään neitsyet itsellään (ilmeisesti seksuaalipalveluksiin).

5. Mooseksen kirja (Deuteronomium)
22:11 Villaa ja pellavaa ei saa käyttää yhtaikaa.
22:23-24 Jos raiskauksen uhri ei ole huutanut tarpeeksi kovaa, kivitä hänet kuoliaaksi.
23:10 Jumalan määräykset niille, jotka näkevät märkiä unia.
23:1 Et voi mennä kirkkoon, jos kiveksesi on vahingoittunut tai peniksesi katkaistu.
23:2 Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsetkaan eivät saa käydä kirkossa, aina 10. polveen asti.

Joosua
11:20 Jumala kovettaa Israelin vihollisten sydämet, jotta nämä taistelisivat israelilaisia vastaan ja näin Jumala voisi tuhota heidät täysin.

Tuomarien kirja
3:8, 4:2, 10:7 Jumala myi israelilaiset Babyloniaan orjuuteen.

1. Samuelin kirja
1. Sam. 15:3 "Näin sanoo Herra Sebaot: Mene siis ja voita amalekilaiset, ja vihkikää tuhon omaksi kaikki, mitä heillä on; äläkä säästä heitä, vaan surmaa miehet ja naiset, lapset ja imeväiset, raavaat ja lampaat, kamelit ja aasit." [raavas = nauta]
15:7-8 Saul tappaa kaikki amalekilaiset.
27:8-11 Daavit tappaa heidät kaikki (jälleen).
30:1 Amalekilaiset hyökkäävät jälleen.

2. Samuelin kirja
24:1-15 Jumala halusi rangaista israelilaisia, joten hän laittoi Davidin laskemaan israelilaisten määrän. Kun Daavid teki tämän, Jumala rankaisi tästä laskemisesti surmaamalla muutaman sataatuhatta israelilaista.

Sananlaskut
1:26-28 Jumala nauraa epäonnellesi, haukkuu sinua, kun olet peloissasi, ja on välinpitämätön, kun pyydät häneltä apua.
13:24, 19:18, 22:15, 23:13-14, 29:15 Hakkaa lapsiasi.
29:19 Hakkaa orjiasi kuin lapsiasi. Älä yritä parantaa heitä pelkin sanoin.
30:17 Jos haukut isääsi tai olet tottelematon äidillesi, korpit nokkivat silmämunasi.

Saarnaaja
3:19, 9:5, 9:10 Kuolema on lopullinen. Ei ole kuolemanjälkeistä elämää.

Uusi testamentti:

Matteuksen evankeliumi
5:17 Jeesus hyväksyy täysin lain ja profeetat. Hän ei vähäisimmässäkään määrin vastusta Vanhan testamentin kauheuksia ja sanoo, että sen lait sitovat ikuisesti. (Lisäksi hän muistaa väärin Vanhan testamentin sisällön: Mark. 2:25-26.)
5:29, 18:8 Jeesus suosittelee, että syntien välttämiseksi katkoisimme kätemme ja puhkoisimme silmämme. Jos joku katsoo naista himoitsevasti, hän tekee aviorikoksen.
6:5-6 Jeesus kehottaa opetuslapsiaan olemaan rukoilematta julkisesti.
7:13-14 Hän sanoo, että useimmat ihmiset päätyvät helvettiin.
10:34 Jeesus sanoo, että hän on tullut tuhoamaan perheet saattamalla perheenjäsenet vihaamaan toisiaan. Hän ei ole tullut ”tuomaan rauhaa vaan miekan”.
11:3 Edes Jeesuksen kastamisen ihmetapahtumien jälkeen Johannes Kastaja ei usko Jeesukseen (ja on vankilassa ja kuolee pian) vaan on epävarma: ”Oletko sinä se, joka on tuleva, vai etsimmekö jotakuta toista?” Miten kukaan sitten voi olla varma ellei hän, omin silmin ihmeet nähnyt?
16:28, 23:36, 24:34 Jeesus lupaa seuraajilleen palata ja perustaa valtakuntansa näiden elinaikana.

Matt. 5:22 (Jeesus puhuu) "Joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen."
Luuk. 11:40 Jeesus kutsuu kriitikkojaan hulluiksi.
Jer. 4:22 (Herra puhuu) "Sillä minun kansani on hullu."
(Gal. 3:13 Jumala kirosi Jeesuksen.)

Markuksen evankeliumi
4:11-12 Jeesus selittää puhuvansa vertauskuvin siksi, että ihmiset eivät kääntyisi ja tulisi uskoon ja siten välttäisi helvettiä (samaa hän sanoo Matteuksen evankeliumissa 11:25).
”Niin hän sanoi heille: Teille on annettu Jumalan valtakunnan salaisuus, mutta noille ulkopuolella oleville kaikki tulee vertauksissa, että he näkemällä näkisivät, eivätkä huomaisi, ja kuulemalla kuulisivat, eivätkä ymmärtäisi, niin etteivät kääntyisi ja saisi anteeksi."
13:30 Jeesus ennustaa paluutaan ja maailman loppua kuulijoidensa elinaikana (kuten lukemattomissa kohdissa muuallakin, ja hänen seuraajansa ym. monesti todistavat uskovansa tähän).

Luukaksen evankeliumi
3:23-31 Jeesuksen polveutuminen esitetään aivan toisin kuin Matteus 1:6-16 (esim. David -> Jeesus 43 vs. 29 sukupolvea ja vain kolme samaa nimeä, nekin aivan eri järjestyksessä, mikä viittaisi siihen, että ainakin toinen luetteloista on täysin hihasta revitty eikä edes ole yritetty tehdä sukututkimusta).
6:24-26 Rikkaat, hyvinsyöneet tai kunnioitetut joutuvat helvettiin (päinvastoin kuin Markus 4:25).
11:40 Jeesus kutsuu kriitikkojaan hulluiksi. Kuitenkin näin toimivaa hän itse pitää ”helvetin tulien” arvoisena (Matt. 5:22).
14:26 Jeesus sanoo, että hänen opetuslastensa on vihattava perheitään (mukl. lapset) ja itseään.
16:17 Kaikki (julmatkin) Vanhan testamentin lait pätevät ikuisesti.

Johanneksen evankeliumi
3:18 Niitä, jotka eivät usko Jeesukseen (mistä hyvänsä syystä), kidutetaan helvetissä ikuisesti.
12:40 Syy siihen, että monet eivät uskoneet Jeesukseen, oli siinä, että Jumala oli ”sokeuttanut heidän silmänsä ja kovettanut heidän sydämensä”. Jumala teki tämän siksi, että he eivät ”ymmärtäisi häntä sydämellään ja kääntyisi”.
7:5 Jeesuksen perhe ei uskonut Jeesukseen.
6:42 Nasaretilaiset eivät usko Jeesukseen (vaikka he tuntevat hänet parhaiten).
10:10 Moni Jeesuksen nähnyt uskoi hänen olevan hullu ja paholaisen vallassa.
3:36 Jumala vihaa kaikkia ei-uskoisia.
21:22 Jeesus antaa ymmärtää palaavansa Johanneksen elinaikana
5:14 Jeesus uskoo, että rammat ovat rampoja siksi, että Jumala on rangaissut heitä synnistä. Hän sanoo rammalle miehelle parannettuaan hänet: ”älä tee enempää syntiä, tai sinulle koituu enemmän pahaa”.

Roomalaiskirjeet
1:24-26 Paavali tuomitsee homoseksuaalit
8:33 Kristittyä ei voi syyttää mistään väärästä teosta.
11:7-10 Jumala sokaisi juutalaiset, jotta he eivät näkisi Messiasta.
14:2 Vain heikot ovat vegetaristeja.

1. Korinttilaiskirje (Paavali)
6:9-11 Homoseksuaalit ja naismaiset eivät pääse taivaaseen.
7:27 Naimattomien ei koskaan pidä mennä naimisiin.
11:7-9 Miehet ovat Jumalan kuvia, naiset miesten kuvia. Naiset luotiin miehistä ja miehille.
11:13-15 Jumala tykkää lyhyistä hiuksista miehillä ja pitkistä naisilla.
14:34-35 ”Nainen vaietkoon seurakunnassa” ja olkoon tottelevainen miehille.

Galatalaiskirje
1:8-9 Jos joku on eri mieltä Paavalin kanssa uskonasioista, “hänet kirottakoon”.
3:10 Ne kirottakoon, jotka yrittävät seurata lakia
3:13 Jumala kirosi Jeesuksen.

Kirje efesolaisille
1:4-5, 11 Jumala on ennalta määrännyt meidät taivaaseen tai helvettiin. Mitkään ajatuksemme, sanamme tai tekomme eivät vaikuta tähän.
1:7 Jumala murhasi poikansa estääkseen itseään vahingoittamasta muita teoista, joita he eivät ole tehneet.
5:22-24 Vaimojen on antauduttava miehilleen kaikessa kuin nämä olisivat jumalia.
6:5 Orjien on toteltava herrojaan ”kuin Kristusta”.

Kirje Titukselle
1:12 Kreetalaiset ovat ”aina valehtelijoita ja pahoja petoja”.
1:10-11 Juutalaiset ovat pahankurisia valehtelijoita ”joiden suut tulee pysäyttää”.
2:4-5 Opettakaa nuoret naiset olemaan ... tottelevaisia miehilleen.
2:9-10 Orjien on toteltava herrojaan ja miellytettävä heitä kaikessa ... osoittaen hyvää uskollisuutta

2. Kirje tessalonikalaisille
2:2 “Kristuksen päivä on käsillä”. Paavali uskoi näkevänsä Jeesuksen paluun.
2:9 Saatana, ei Jumala, on kaikkivaltainen.
2:11-12 Jumala laittaa meidät uskomaan valheisiin voidakseen tuomita sielumme helvettiin.

2. Kirje Timoteukselle
2:26 Paholainen voi vallata meidät milloin tahansa.
1:9 Jumala on valinnut meistä pelastetut ja kirotut, emmekä voi vaikuttaa siihen mitenkään.

Tämän artikkelin tarkoitus ei ole horjuttaa kenenkään uskoa. Artikkelin tarkoitus on levittää tietoa kulttuuriimme merkittävästi vaikuttaneesta teoksesta sekä hillitä sen suvaitsemattomimpia tulkintoja. Uskovainen voi vaikkapa olettaa, että ne Jeesuksen tai Jumalan sanat, jotka ovat vähänkään lähimmäisenrakkauden, suvaitsevuuden ja ihmisoikeuksien vastaisia, ovat vääristyneet ennen kuin ne kirjoitettiin muistiin (esim. Uusi Testamentti vasta vuosikymmeniä Jeesuksen kuoleman jälkeen, seuraajat kun luulivat Jeesuksen lupauksensa mukaisesti palaavan jo aiemmin) ja vääristyivät lisää ennen kuin seuraavina vuosisatoina osa toisten ihmisten kääntämistä ja kolmansien kopioimista muistiinpanoista valittiin kokonaisuudeksi nimeltä Uusi Testamentti.

[Muokkaus: Room. 1:27 poistettu. Se oli ilmeisesti peräisin joko jostain virheellisestä lähteestä tai erilaisesta käännöksestä. Tuom. 1:19 poistettu, koska nykykäännöksessä asia esitetään toisin. Jos löytyy muitakin vastaavia, korjataan nekin. Sen sijaan Ef. 1:4-5,11 jätettiin ennalleen, koska ne on laajalti tulkittu artikkelissa mainitulla tavalla, mutta nyt lisättiin raamatunkohta lukijoiden tarkistettavaksi. Nykyään raamatunkohdille keksitään liberaalimpia tulkintoja, mutta on rohkeaa väittää, että kirjoittajat olisivat tarkoittaneet sellaisia. Täsmällisiä korjausehdotuksia otetaan yhä vastaan. Kannattaa silti huomata, että nykykäännökset ovat usein sievempiä kuin alkuperäiset tai muunkieliset, joihin artikkeli osittain perustuu.]

Vapaa-ajattelijat: Raamatun ristiriitoja
Evil Bible
http://skepticsannotatedbible.com/index.htm
Raamatunkohtia, joita kristityt eivät noudata Uudesta testamentista (Pahis)
Raamattu 2.0 (tätä artikkelia valaisevaa huumoria)
Raamattu (evl.fi) - täältä voit tarkistaa nykykäännöksen sanamuodot

Lisää linkkejä relevantteihin teksteihin Raamatusta tai vaikka Koraanista voi esittää kommenteissa alla.

Uskonnot ovat verta ja kuolemaa

Uskonnot ovat kaikki valheita.Uskonnot,niin kuin olemme vuosisatojen myötä huomanneet,vaativat aina uhrinsa.Veri seuraa aina uskontoja.Aina löytyy niitä jotka kiihottavat muita veritekoihin uskonnon nimissä.Koraanin varjolla tehdyt itsemurhaiskut,raamatun nimissä tehdyt noitien polttoroviot..Missä on ero?Taivas,paratiisi,helvetti,kadotus,paikkoja minne joudutaan jos ei totella johtajaa,riippuen siitä minne päin maapalloa on syntynyt.Valitettavasti uskontoja on aina myös seurannut valta.Ja valtaa seuraa aina veri.Se kuka saa uskonnon nimissä eniten kannattajia myös hallitsee.Ilman uskontoja ihminen olisi jo siinä missä se tulee olemaan noin 200 vuoden päästä.

Jeh

Uskon Jumalaan, mutta en kirkkoon. Mielenkiintoisia tekstejä.

Ei Jumala ole kirkossa kotiarestissa.

Kuten käki käkikellossaan,julistaen sanomaa vain kun kirkonmiehet seurakuntineen haluavat.Jumala on kaikkialla,luomassaan maailmassa.Suljettujen ovien takana säilytetään vain niitä maallisia arvoja heitä varten ketkä ovat elämänsä varrella toivonneet pääsevänsä kultaiseen vasikkaan kiinni.Mutta ovat saanneet vain osan kohdata -vasikan jätöksiä.

Toisin päin

Minä taas uskon kirkkoon, mutten jumalaan. Mielenkiintoista miten monenlaisia näkökantoja uskonkysymyksent kirvoittavat:D

Sama,

et uskon Jumalaan ja Jeesukseen mutta en kirkkoon enkä uskontoihin.

Mistä sä kirjoittaja nämä olet repinyt?!?!

Tai siis oot juurikin repinyt nämä jakeet sieltä ja täältä. Pitäisköhän ensin tutkia asioita, sitten voit alkaa tulkitsemaan mitä nämä tarkoittavat.

Joku irrallinen jae sieltä ja täältä = sulle totuus.

Suosittelen perehtymään asioihin tarkemmin.

Toivon, että löydät oikean totuuden ennen kuin on liian myöhäistä.
Se voi tietty pelottaa mutta kokeile. :)

Viattomien lasten päivä?

kristin-uskomuksessahan on säälittävä, suorastaan kamalaa se, miten siinä vietetään "viattomien lasten päivää" joulukuun lopulla, näistä syistä:

"28.12. muistellaan Herodeksen lastenmurhan uhreja sekä Joosefin, Marian ja jeesus-lapsen pakoa Egyptiin. Tapaninpäivän tavoin tämäkin päivä muistuttaa, että uskoon kuuluu valmius marttyyriuteen ja vaino jeesuksen tähden voi kohdata myös sivullisia. Päivä muistuttaa lisäksi jeesus-lapsen ihmeellisestä pelastumisesta. jumalan poika säästyi Vapahtajan tehtävää varten."

Mutta kristinuskomuksessa ei muistella yhtään niitä kaikkia täysin viattomia lapsia, joita

- tuo kristinuskomuksen kamala jumala suutus-päissään surmasi vedenpaisumustarinassa, eli tarinan mukaan koko maailman kaikki lapset (lisäksi tuon vedenpaisumustarinan alussahan tarina kertoo, miten sitä ennen jumalan pojat olivat ottaneet ihmisten tyttäriä vaimoikseen ja saaneet yhdessä lapsia ... eli siten tuossa vedenpaisumustarinassa tuo katala jumala hukuttaa myös omien poikiensa jälkeläiset ja lapset)

- miten Egyptistä paossa vitsauksissa raamatun kauhea jumala lähettää vitsauksia, joihin täysin viattomia egyptiläis-lapsia kuolee

raamattu-uskomuksen suhde lapsiin on siis ainakin äärimmäiseen pahuunteen syöksähtelevä, aina kun se jumala sille päälle sattuu suutus-päissään.

Viisasteluista huolimatta.

Selkeä suomalaisen korpisoturin tervehdys:"TERVE PERSE!" ei jätä ketään osattomaksi,eikä ole kellekkään erikoisesti suunnattu.Se huokuu Suomalaista rehellisyyttä ja isänmaan tuntoa,mitä ei mitkään hurskailut ja tekopyhyydet voita. Totuus on totuutta eikä mitään lieron lipevyyttä.

Raamattu on hyvä kirja

L-R S-T
Raamattu on kokoelma vanhoja tekstejä, ei kai sen kummempaa. Siksi ne ovat epäloogisia. Sieltä sopii poimia tukea niille asioille, jotka on kokenut oikeiksi. Se on kai sitä uskon vahvistusta. En oikeastaan ymmärrä, miten joku yleensä voi kuvitella raamatun olevan johdonmukainen.

halle

Mutta jos olet esimerkiksi mieleltäsi "hieman vinksahtanut" niin oikeuttaako sitten raamattu noihin nykypäivänä esim. laissa kiellettyihin tekoihin jos uskot ja koet ne oikeiksi/oikeutetuiksi. Syrjintä, orjuutus, tappaminen, insesti?

Seksuaalisuus ei traumatisoi - väkivalta traumatisoi

Seksuaalisuudesta, erityisesti ei-sukukypsien ja hiljan sukukypsyyden saavuttaneiden seksuaalisuudesta on olemassa tieteellinen tutkimusfakta, että mielihyvän / seksuaalisuuden kokemus ei ole traumatekijä, sen ovat jo tutkijat RIND, TROMOVITCH ja BAUSERMAN (1998) yli 50 tutkimuksen metatutkimuksillaan (ja monet muut) vahvistaneet.

Ns. väliintulevat muuttujat eli kokonaan muut seikat, kuten lapsen emotionaalinen tai fyysinen laiminlyönti ja koettu/nähty väkivalta (ei seksuaalisuus) traumatisoivat. Myös (eritysesti hoitamattomat) sukupuolitaudit ja abortti tuottavat (altistavat) ruumiin ja mielen häiriöitä, ei jälleen seksuaalisuus itse.

Rikoslain pykälä seksuaalisesta teosta, joka olisi "omiaan tuottamaan vahinkoa" ei siis lainkaan koske seksuaalisuutta. Seksuaalisuus tulisikin ilmiönä vihdoin ja kokonaan dekriminalisoida, sen sijaan väkivalta tulisi kriminalisoida tehokkaammin. On hyvä muistaa, että jo poika- ja tyttösikiöt kokevat orgasmeja [eikä odottavia äitejä ole sen vuoksi tuomittu]. Mielihyvä ei oikeasti ole vika, pahe tai synti. Seksuaalisuus ei ole demonista, kuten kirkkoisät ja Rooman valtiovalta sekä demonisointiajatuksen kopioineet (vallankäyttö)juristiikka ja (vallankäyttö)lääketiede ovat meille uskotelleet.

Se, että mitä tahansa asiaa ei täysin ymmärrä ei tietenkään tarkoita traumatoisoitumista tai aiheuta kehitykselle mitään vahinkoa - muutenhan esim. lastentarhassa olo, lentokoneen näkeminen, kouluun lähtö (joita lapsi ei ymmärrä) kaikki traumatisoisivat, itse eläminen traumatisoisi (elämän tarkoitusta ei edes aikuinen ymmärrä!) mielihyvä ja ilo traumatisoisivat jne. jne. jne..

Hysteriat itsesaastutusta, äpäryyttä ja insestiä (pl. lisääntymisen - ei seksuaalisuuden - jotkut perinnöllisyysongelmat) jne. jne. kohtaan juontuvat puhtaasta TIEDON puutteesta, jonka tietoaukon ovat jo tuhansia vuosia häikäilemättömät, vallanhimoiset ihmiset korvanneet uskomuksilla seksuaalisuuden demonisuudesta, vain hallitakseen ihmisiä ja/tai tukeakseen omaa uskontoaan tai ammattikuntaansa.

MOT

Väärin

Älä lopeta todistustasi sanoin, MOT (Mikä oli todistettavana) jos et pysty asiaasi aukottomasti todistamaan. Tämä todistus ei mielestäni todellakaan aukoton ollut. Myös kirjoitusasu on hyvin ympäripyöreää, en puolueettomana lukijana oikein saa selvää, yritätkö tekstissäsi sanoa mm. seksuaalisen hyväksikäytön ja insestin olevan OK, vai vastustatko niitä. Jatka vaan kirjoittamista, jos melipiteitä löytyy, mutta älä hienostele liikaa tekstin kanssa tai voi jäädä sanoma epäselväksi. Aiheeseen epäsopivien termien käyttö ei saa kovinkaan montaa henkilöä uskomaan mielipiteeseesi:)

Artikkeli vastaa raamatuntekstejä

Vaikka tarkistaa kohdat Raamatusta jos oli mukamas aukkoja.

Ihmisen sokeus.

Tämä artikkelin suurin ongelma on se, ettei se näe kokonaiskuvaa.
Raamattu on suuri kokonaisuus, jonka punaisia lankoja ovat mm. pelastushistoria ja Jumalan ja ihmisen välinen kanssakäynti. Jos Raamattua kuitenkin lukee vain selaillen, tai lukee sen kannesta kanteen etsien sieltä ristiriitaisuuksia ja epäjohdonmukaisuuksia, niitä sieltä toden totta löytää - mutta se on omaa sokeuttaan.
Minua hävettää, ei millään pahalla, kuinka ihminen luulee tietävänsä jostain jotakin vain sen perusteella, että on lueskellut Raamattua ja nähnyt, kuinka yhdessä kohdassa puhutaan näin, toisessa kohdassa puhutaan noin, kolmannessa kohdassa taas sillai ja tuollai. Liian useat kirkkomme työntekijät toimivat kuulemma aivan samalla tavalla. Siinä on vain yksi ongelma - kun Raamattua yrittää lukea itsessään, ei siitä tule totisesti tuon enempää. Vaan, jos rukoilee (kyllä, rukoilee, mennään yliluonnollisuuksien puolelle) Sanan avautumista, sitä että Pyhä Henki olisi opettajana, kaikki alkaa pikkuhiljaa selvitä.
En väitä Raamatun olevan yksinkertainen kirja, en missään nimessä. Kuitenkin, kuten jokaista kirjaa maailmassa, sitäkin no osattava lukea, kuten sitä on tarkoitettu luettavan. Kukaan ei etsi hekumaalisia juonenkäänteitä reseptikirjasta, eikä kukaan etsi pastaohjetta bilteman oppaasta. Raamatussa on historiankirjoja, profetaalisia kirjoja, runoelmia ym. kaunokirjoja, ja kaikki niistä johtaa kohti Jeesusta Kristusta.
Pyrkimykseni ei ole osoittaa olevani ketään suurempi. Ei myöskään viisaampi, tarkempi tai muuten vain "lesompi". En hae omaa kunniaa, en yritä provosoida mihinkään enkä haukkua ketään. En halua sytyttää uskonsotia enkä kokea ylemyyttä, saatikka hae selkeää alemuutta. Haluan vain sanoa sen, että tämä artikkeli, kuten niin monet muut artikkelit - samoin kuin liian monet saarnat ja niiden takaiset liberaliudet - ovat lieväti sanottuna epätarkkoja. Artikkelissakin puhuttiin muutamaan otteeseen Koraanista: jos samanlainen teksti olisi tehty Koraanista, olisi hyvin luultavasti syntynyt aikamoinen älämölö. Liian monet kristityiksi itseään sanovat eivät kuitenkaan voi vähempää välittää siitä, kuinka meidän pyhää Sanaamme vääristellään, leikellään ja panetellaan. Totisesti, kaikki nuo kohdat löytyvät Raamatusta - ellei joku ole epähuomiossa typottanut - mutta katsokaakin niitä irrallisuuden lasien läpi, ja olette sokeita.

Herra Jeesus Kristus sanoo: Minä olen tie, totuus ja elämä (Joh14:6), ja siihen luottaen rukoilen kaikkien tätä artikkelia lukevien puolesta, siunaan heitä ja odotan, kuinka Jumalan teot heidän elämässään näkyvät - ja näen, kuinka ne sivuutetaan tai unohdetaan...

Herran siunausta kaikille.

-Tuomas Hietamäki, 18-vuotias lukiolainen, Vaasa

Kiitos Jeesus

Näinpä Tuomas! Ihmisen ylpeydellä ei tunnu olevan rajoja. Jumalaa on helppo panetella. En mäkään kaikkea ymmärrä, mutta tiedän oman paikkani. Tiedän olevani syntinen ja tarvitsevani pelastusta! Jeesus on jo tehnyt mulle ihmeitä. Minä yhdyn rukoukseesi kaikkien puolesta jotka tätä artikkelia lukevat ja ovat ihmeissään. Puhukoon Pyhä Henki itse. Ja tulkoon valottamaan asiaa heidän sydämiinsä. Amen.

Ei voi sanoa muuta kuin...

...Amen, Tuomas. Kiitos vuosien takaisesta kommentistasi. Henkeni iloitsee sitä lukiessa. Jeesus siunatkoon sinua Tuomas elämässäsi, kuten myös kaikkia muita tällä sivulla käyviä ihmisiä! :)

Siunaten,
Miika Soininen

Se on ihan sama

Mutta Monet uskovaiset lähettävätraamatun olevan totta mutta jos ihan vain yksittäisistä kohdistakin löytyy ristiriitaisuutta niin eihän se mitenkään voi pitää paikkaansa, se on ns.roskaa

en artikkelianne halua väheksyä mitenkään,

enkä uskoanne myöskään horjuttaa, mutta

ohhoh kun oli paljon irrallisia jakeita. Kannattaa lukea vähän tarkemmin jos nämä jutut kiinnostaa :D

En jaksa kaikkia kohtia kommentoida
...mutta esimerkiksi heti pisti silmään tuo Ef. 1:4-5:

"edeltäpäin määräten meidät _lapseuteen_, Hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta (...)" [ja jos jaksaa lukea 13. jakeeseen saakka] "(...) Hänessä on teihinkin, sittenkun olitte kuulleet totuuden sanan, PELASTUKSENNE EVANKELIUMIN (...)"
Eli ei ketään ole määrätty helvettiin tai taivaaseen, vaan Jumalan lapseksi pelkästään. Lapsella on vapaa tahto lähteä pois, tai palata kotiin. Usko Jeesuksen sovitustyöhön (johon liittyy mm. tämä Jumalan "kiroaminen" eli kun Jumala hylkäsi Poikansa kuolemaan) on avain taivaaseen. Paavali tosin kirjoittaa vielä Jaakobin kirjeessä 2:20 että "usko ilman tekoja on voimaton". Jos väität uskovasi, mutta et yritäkään elää sen mukaan, voi uskosi asettaa hyvinkin kyseenalaiseksi.

Ja kyllä maar, jumalia on kyllä monta, se ei ole ristiriita. Mutta yksi on kaikkien muiden herrojen Herra, Adonai Elohim. Muut ovat Jumalan korvikkeita, eli epäjumalia - ja saatanahan on niistä kaunein ja houkuttelevin. Ja kaiketi nyt puhuivat monikossa jumalastaan nuo juutalaiset, kyllähän meilläkin vanhuksia ja arvokkaampia kaluunakalleja teititellään ;)
Jumalan nimistä lisää esim. http://www.netikka.net/mpeltonen/nimi.htm

Mutta muuta ei nyt kuin rauhaa, kannustan lukemaan hiukan tarkemmin ennen kuin alkaa innokkaasti kivittelemään. Noista vanhan testamentin juutalaisten lakipykälistä saa helposti provosoivia tekstinpätkiä jos niitä on hakemassa. Voisin ajatella niiden olevan taustavalaistusta sen yhteiskunnan ilmapiiriin, mihin UT:n tapahtumat ajoittuvat.

Näin se on.

Matteuksen evankeliumi:
13:10 Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja sanoivat hänelle: "Minkätähden sinä puhut heille vertauksilla?"
13:11 Hän vastasi ja sanoi: "Sentähden, että teidän on annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta heidän ei ole annettu.
13:12 Sillä sille, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin; mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on.
13:13 Sentähden minä puhun heille vertauksilla, että he näkevin silmin eivät näe ja kuulevin korvin eivät kuule, eivätkä ymmärrä.
13:14 Ja heissä käy toteen Esaiaan ennustus, joka sanoo: 'Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, ja näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö.
13:15 Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, etteivät he näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi.'

Kohtelias ja vihollisiaan rakastava Jeesus
Matt. 23:33 "Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?"
Matt. 23:17 "Te tyhmät ja sokeat!"
Matt. 12:34 "Te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja?"
Matt. 10:34 "Älkää luulko, että minä (Jeesus) olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan."
Luuk. 22:36 "Niin hän (Jeesus) sanoi heille: ... Ja jolla ei ole, myyköön vaippansa ja ostakoon miekan."
Luuk. 12:49-51 "Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt!... Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta."

Kyykäärmeen sikiöllä jeesus tarkoitti, että ihmisessä on pahuus ja tyhmällä taas ymmärtämättömiä.
Miekkalla tarkoitetaan jumalan sanaa.
Ja se miksi Jeesus sanoi, että hän ei ole tuonut rauhaa vaan eripuraisuutta johtuu Jumlan sanasta, koska joka uskoo jumalaan, niin se synnyttää eripuraisuutta Jeesusta rakastavalla ja ei Jeesusta rakastavalla.

Kaikki noi "ristiriidat" voidaan kumota Jumalan Pyhän hengen kautta ja muuttaa ei ristiriidoiksi. KANNATTAA KOKEILLA JEESUSTA NIIN YMMÄRTÄIS NOIKIN ASIAT PAREMMIN.

epärehellinen vai tietämätön?

Tuossa artikkelissa raamatun teksti oli joko tarkoitushakuisesti vääristelty tai kirjoittaja ei tunne tai haluakaan tuntea kritisoimaansa asiaa.

Ristiriitaista tämäkin XD LOLOL

No olipa huono kirjoitus.. Luin noita kohtia läpi, ja kun se kohta, mikä oli poimittu, niin kun siitä luki enemmän joko sitä ennen tai jälkeen ja se kumosi kyllä nuo väitteet ihan kokonaan.. ja tuo "Room. 1:27 Paavalin mukaan naisten “luonnollinen käyttö” on seksiobjekteina miesten huviksi." Niin siinä kohdassa ei edes puhuta mistään tuollaisesta :DD Siinä puhutaan luonnollisesta yhdynnästä, mikä silloin tietysti tarkoitti naisen ja miehen välistä yhdyntää. Kohdassa siis oikeasti vaan kammoksuttiin homoseksuaalista yhdyntää, ei liittynyt naisiin millään tavalla :D LOL.

Mutta onhan Raamattu täynnä verta ja romantiikkaa, mitä sitä kieltämään (: Julmia lakeja on ollut ja tulee olemaan. Mun mielestä Jeesusta ja Jumalaa kuvataan Raamatussa aika inhimillisinä henkilöinä koska Jumalakin vihastuu yms.

Ja sitten kun tuossa puhutaan kaikkea että Jumalattomat ei pääse taivaaseen ja ne on kirottuja yms. niin eihän siinä nyt mitään väärää ole, ei Jumala ota luokseen niitä jotka ei Häneen usko.. Tyhmähän se olis.

Jos Raamattu on ristiriitainen, niin, niin on kyllä tämä "Raamatun julmuuksia ja ristiriitoja" kirjoitus myöskin.. Helppohan se on vaan väännellä sanoja ja ottaa itselle mieluiset kohdat.. Kun lukee tarkemmin niin jotkut pitää paikkansa jotkut ei.

Toiset uskoo Jumalaan, toiset ei. SO?

Kuka on luomiskertomuksen kertoja?

Minua on jo pitkään mietityttänyt, että kuka näki luomiskertomuksen tapahtumat, ja kirjoitti ne ylös? Vai kertoiko Jumala tapahtumat myöhemmin eteenpäin? Kenelle?

Luomiskertominen

Rakas kysyjä. Taitaa olla niin ettei kukaan kuullut eikä nähnyt. Ihmiset ovat parhaansa mukaan yrittäneet hahmottaa näitä tapahtumia. On tarve selvittää, mutta kaikki tapahtui ilman mitään syytä, kerran satoi kosminen lumisade ja tähdet antoivat elämän. Merestä se nousi. Ja suuret eläimet kuolivat, nisäkkäät selvisivät. Kasvit kukoistivat ja ruohot, toivat happea ja elämää. Ja meidän esi-isät niiden ruohojen yli kävivät ja oppivat kävelemään. Ja hitaasti kehittyivät ihmettelemään.

Kun tuossa jutun lopussa luki

Kun tuossa jutun lopussa luki Vapaa-ajattelijat, minulle tuli ahaa-elämys ja "niinpä tietysti!". Jossain ateistien omassa ABC-oppaassa kerrotaan että islamin ohessa kristinusko on yksi maailman verisin uskonto. Oikeastihan siinä kristinuskon tilalla olisi pitänyt lukea "ateismi". Kyllä sellaiset ateismin lähettiläät kuin Mao Tse Tung, Josef Stalin, Pol Pot ja monet muut veriset diktaattorit ovat olleet tuhoisampia kuin kristityt. Nykymaailman ateismin riemusanomaa levittävät edelleen Pohjois-Korea, Kiina, Vitnam, Laos, Kuuba jne... Näiden niinkuin muslimivaltioiden suurin sirkushuvi näyttää olevan kristittyjen listiminen. Voisi siis olettaa että islam ja ateismi lyö hynttyyt yhteen kun heillä on yhteinen vihollinen.

Kommunisti ei ole oikea vapaa-ajattelija

"Vapaa-ajattelijat: Raamatun ristiriitoja" on vain yksi monista linkkiteksteistä artikkelin lopussa.

Kommunismi on uskomuksiin perustuva maailmankatsomus, jonka todella voi väittää olleen viime aikoina kristinuskoakin tuhoisamman. Se on kuitenkin aivan eri asia kuin ateismi sinänsä, puhumattakaan sekularismista tai tieteellisestä maailmankuvasta, jota kommunismi vastustaa mutta jota suuri osa vapaa-ajattelijoista kannattaa. Vapaa-ajattelijaksi itseään kutsuvat virheellisesti myös eräät kommunistit, ja heihin kritiikkisi osuu.

Muutama kommentti

Kuka pääsee taivaaseen?

Mark. 16:16 Hän sanoo, että ketkä uskovat ja kastetaan, pelastuvat, muut ovat kirottuja.
Oikeasti: 15 Hän sanoi heille: "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. 16 Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. ” (Kiroamisesta ei lue mitään.)

Room. (Paavali) 3:28 "Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja."
(Oikein todettu.)

Room. (Paavali) 10:13 "Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu."
(Juuri näin. Vain Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä voi pelastua.)

Matt. 7:21 "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon."
(Tyhjä hokeminen ei siis auta.)

Efes. (Paavali) 1:4-5, 11 Jumala on ennalta määrännyt meidät taivaaseen tai helvettiin. Mitkään ajatuksemme, sanamme tai tekomme eivät vaikuta tähän.
Oikeasti: ”Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltä määrätyt hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan,” (Olemme kutsutut Jumalan lapsiksi, mutta meillä on vapaus pysyä siinä tai luopua siitä. Valinta on oma, ennalta määräys näkyy oman valinnan kautta.)

Saarnaaja 3:19, 9:5, 9:10 Kuolema on lopullinen. Ei ole kuolemanjälkeistä elämää.
(Kristuksen vapahtajakseen ottaneet eivät kuitenkaan jää kuolemaan, vaan kokevat ylösnousemuksen.)

Room. 1:27 Paavalin mukaan naisten “luonnollinen käyttö” on seksiobjekteina miesten huviksi.
Oikeasti: ”27 ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan.” (Naisista seksiobjekteina ei mitään mainintaa)

Efes. (Paavali) 5:22-24 Vaimojen on antauduttava miehilleen kaikessa kuin nämä olisivat jumalia.
Oikeasti: ”Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niinkuin itseänsä; mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä. (Ei mainintaa jumalista).”

Efes. (Paavali) 6:5 Orjien on toteltava herrojaan ”kuin Kristusta”.
Oikeasti: ”5. Palvelijat, olkaa kuuliaiset maallisille isännillenne, pelossa ja vavistuksessa, sydämenne yksinkertaisuudessa, niin kuin Kristukselle,
9. Ja te isännät, tehkää samoin heille, jättäkää pois uhkaileminen, sillä tiedättehän, että sekä heidän että teidän Herranne on taivaissa ja ettei hän katso henkilöön.”
(Kyse on isännän ja palvelijan keskinäisestä kunnioituksesta)

Kor. (Paavali) 6:9-11 Homoseksuaalit ja naismaiset eivät pääse taivaaseen.
(Kun Kristus tulee elämään ja ihminen haluaa pysyä hänen yhteydessään, ihminen eheytyy ennemmin tai myöhemmin. Tuskinpa kukaan pitää homoseksuaalisuutta luonnollisena olotilana. Tämä ei tarkoita että homoilta pitäisi kieltää ihmisarvo.)

Room. 11:7-10 Jumala sokaisi juutalaiset, jotta he eivät näkisi Messiasta.
Oikeasti: ”25 Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus: paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. 26 Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu:-- Siionista on tuleva Pelastaja, hän poistaa jumalattomuuden Jaakobin jälkeläisistä. 27 Ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan: minä otan pois heidän syntinsä.”
(Ihmisellä on valinnan vapaus, jokainen voi valita kuuluuko pelastettuihin vai ei)

Joh. 5:14 Jeesus uskoo, että rammat ovat rampoja siksi, että Jumala on rangaissut heitä synnistä. Hän sanoo rammalle miehelle parannettuaan hänet: ”älä tee enempää syntiä, tai sinulle koituu enemmän pahaa”.
Oikeasti näin:
14. Sen jälkeen Jeesus tapasi hänet pyhäkössä ja sanoi hänelle: "Katso, sinä olet tullut terveeksi; älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi".
(Jeesus ei sanonut että mies oli sairas syntiensä tähden, koska jokainen ihminen on syntinen, olipa terve tai sairas. Jeesus kehotti parantunutta olemaan tekemättä enää syntiä (so. elämästä synnin vallassa) koska jotain pahempaa voi siitä seurata (ts. kuolema ja kadotus).

En tässä vaiheessa jaksa tai viitsi kommentoida kaikkia kirjoittajan tulkintoja. Ne ovat kuitenkin kohta kohdalta osoitettavissa virheellisiksi ja usein asiayhteydestään irrotetuiksi. Joukossa on myös suoria lainauksia jotka ovat sinänsä oikein, mutta joita kirjoittaja ei tunnu ymmärtävän. Totuushan on se, että Jumala rakastaa ihmisiä mutta syntiä hän ei rakasta. Siksi ihminen voi päästä Jumalan yhteyteen vain Kristuksen kautta, joka pesi omalla uhrautumisellaan pois niiden synnit jotka häneen uskovat ja ottavat hänet Vapahtajakseen.

Jouni Suninen

homoseksuaalisuus luonnollisena olotila

Kiitos Jouni Suninen kommenteistasi ja omista tulkinnoistasi. En tiedä kuka pitää sitä luonnollisena olotilana mutta turha sinun on Jouni kenellekkään selitää luonnollisuudesta mitään jos pidät puhuvia käärmeitä, synnyttäviä neitsyitä ja itsestään palavia pensaita luonnollisina. Homoseksualisuutta tavataan luonnossa monien eläinten parissa, joten näin ollen sitä voidaan pitää luonnollisena olotilana ja kaikki tutkimus viittaa siihen että se on synnynnäistä eikä opittua käytöstä tai ympäristötekijöiden aikaan saamaa.

Kuinka moni eläin työntää

Kuinka moni eläin työntää siittimensä toisen anukseen :D

Moniakin homo-rakastelusta nauttivia eläimiä, ihmiseläimen lisäk

Tosi moni, esim. leijona-urokset (eli nuo Suomen vaakunaeläimet), kirahvi-urokset, kääpiö-simpanssit (ja ihmiseläinhän on 3. simpanssilaji, tunnetusti), ...
ja norsu-urokset kärsilläänkin (luonnossa ja myös esim. Puolassa Varsovan eläintarhassa, katolilaiten puolalaisten "riemuksi").

Naaras-norsuillakin toistensa sukuelimien hyväily kärsällään on yleistä.

Mutta onkos muita eläinlajeja, joilla esiintyisi uskovaisuutta, kuin ihmiseläin?

Ei ole, ei yhtäkään muuta.

Joten uskovaisuutta voi täydestä syystä sanoa ainakin paljon luonnottomammaksi, paljon luonnonvastaisemmaksi, kuin homoseksuaalisuutta.

Hyvin vastattu

Ihmettelinkin artikkelin tulkintoja. Tarkoituksena oli siis valehdella raamatun sisällöstä ja levittää ateistista uskontoa. (Ateistinkin on pakko uskoa, "ettei ole mitään")

Ateismi ei tarkoita uskoa vaan uskon puutetta

Harva ateisti uskoo, että mitään ei ole. Useimmilta ateisteilta vain puuttuu usko "Jumalaan" eli Jahveen, Allahiin, Zeukseen, Odiniin, Ahura Mazdaan, Ukko Ylijumalaan ja muihin jumaliin. Kristityt ovat täysin samaa mieltä muiden paitsi Jahven kohdalla. Harva ateisti väittää, että on ehdottomasti täysin mahdotonta, että Odin olisi olemassa. Useimmat sanovat, etteivät vain usko Odiniin ja olisivat valtavan yllättyneitä, jos Odin olisikin olemassa.

ateismi ei ole ideologia

Jos ateismi on uskonto, silloin ei-uskominen Harry Potteriin on maailman suurin uskonto.

Voi että

Tosi huono kirjoitus. Ihan naurettava. Suurin osa näistä ristiriidoista on ihan keksittyjä tai väärinymmärrettyjä tai perustuvat tietämättömyyteen. Lapsellista. Miten kukaan julkisesti haluaa tieten tahtoen antaa itsestään näin idioottimaisen kuva? Kukaan järkevä ihminen ei ota tätä listaa tosissaan.

Mikä idea ristiriitojen hakemisessa oikein on? Että jos Raamattu ei ole täysin ristiriidaton, se ei voi olla totta tai siitä ei voi olla apua ihmisille? Raamatussa on noin 1400 sivua, kirjoituksia on eri vuosisadoilta, eri kirjoittajilta jne. Minusta on ihme, että Raamattu on niinkin yhtenäinen ja selkeä kokonaisuus kun se nykyään on.

Lisäksi kirjoittajaa vaivaa jonkinlainen ateistinen fundamentalisti. Eli syyllistytään siihen, että kaikki otetaan kirjaimellisesti. Ei tajuta vertauskuvia, juutalaista symboliikkaa, eri tyylilajeja ja retorisia keinoja.

Fail.

Raamatun ristiriidat, vertauskuvat yms

Itse en ymmärrä miten uskova ihminen ottaa kaiken tämän (raamatun kirjoitukset) vastaan ilman mitään suodatinta, ja sitten syyttää ristiriitojen hakijoita vertauskuvasokeudesta!?

Minkälainen kaikkivoipa jumala langettaa tällaisen teoksen kannattajilleen? Ja miksi kirja? Vieläpä sellainen, joka huutaa tulkintaa ja omia lisäyksiä, ja vailla mitään, mistä konklusiivisesti voi todeta että 'kyllä, totta on'.

Jumala siis antaa hänet kieltäville kaikki syyt ja todisteet itseään vastaan.

Jokin vähän haiskahtaa.

Sydämen salat

Jumala katsoo sydämeen. Toisilla on sydämessä kaipuu löytää Totuus ja Jumala. On mahdollista etsiä ja tutkia, opiskella ja hakea ymmärrystä, rukoilla ja huutaa avuksi Herraa nimeltä. Etsivä löytää ja Jumala antaa ymmärryksen. Tuntuu että monet hakevat vain oikeutusta itselleen jonka varjolla voivat kääntää selkänsä Jumalalle ja Totuudelle. Kyse on sielusta ja Sydämestä. Sitä suu puhuu mitä sydän pitää sisällään. Mihin suuntaan olet sydämessäsi menossa? Pyhä Henki kyllä avaa ja selittää kaiken ajallaan jos ihminen vilpittömästi sydämessään pyytää ja tahtoo ymmärtää. <3 Jumalan Siunausta kaikille etsijöille.

Jahve sinun jumalasi

Sinun sydämesi pumppaa verta, jonka punasolut sammuttavat aivojesi synapsit. Lainaus: Lääkrinkirja(jumalan sana).

Vapaa-ajattelijoiden väittämät on kumottu aikoja sitten

Ei tarvinnut kuin googlata "vanha testamentti laki", niin löytyi muutamassa sekunnissa pari hyvää kirjoitusta, jotka vievät pohjan pois koko Vapaasana.netin kirjoituksesta, joka pohjautuu siihen ateistieen ainaiseen ongelmaan - siihen henkiseen laiskuuteen - ettei oteta selvää, miksi Raamattu jaetaan Vanhaan ja Uuteen Testamenttiin ja mitä Jumalan lait ovat. Väittämät ovat hauskaa luettavaa, sillä on uskomatonta nähdä, miten pihalla voi Raamatusta olla. Uskonnon pitäisi ilmeisesti olla pakollinen aine kouluissa, niin ei ateistien tarvitsisi taistella tuulimyllyjä vastaan. Raamattu on vaikea kirja. Sitä pitää opiskella. Ei riitä, että sen lukee läpi.

http://www.saunalahti.fi/vpekki/raamattu/laki.htm

http://raapustus.net/?kirjain=L

Täältä löytyy lisää tietoa:

http://www.nettikirjakauppa.com/

Älä sekoita asioita

Minkä uskonnon pitäisi olla pakollinen aine? Islamin? Miten voi opiskella jotain mikä on täyttä huuhaata? Sekoitat opiskelun palvontaan.

Mahtavat viitteet...

Mahtoiko tuo olla iloisen trollin kirjoittama, niin parodianmaisia nuo viitteet olivat.
Mutta joillekin 'Raamattu on totta koska Raamattu on Jumalan sana' -kaltaiset uppoavat hämmentävän hyvin, edelleen.

Aina kristittyjä mollataan

Onko liberalismi nykyisin Talmudin kanattajien ja soturien aate?

Vääristetttyä raamatuntekstiä!!

Jooooo-o , olen uskossa, luen raamattua mutta ihmettelin joitain kohtia esim tota efesolaisille kohtaa, ONKO TÄÄ JOTAIN PILAA KOSKA RAAMATUN TEKSTIT VÄÄNNETTY JA KÄÄNNETTY?? Ne on muutettu! Ihmiset LUKEKAA ITSE KOHDAT RAAMATUSTA!! Tää on valetta. Jumala on jokaisen meistä kutsunut yhteyteensä, pallo on meillä otetaanko vastaan pelastus. Jos Jumala olisi pakottanut meidät uskomaan niin emmekö olisi silloin robotteja? SINÄ JOKA TARVITSET ELÄMÄÄSI MUUTOSTA, APUA TAI MITÄ IKINÄ , SANO VAIN : JEESUS , TULE SYDÄMEENI ASUMAAN. Jos tarkoitat sitä. Voit lukea myös vaikka isänmeidänrukouksen ja seurakunnasta löytää ihmisiä. Jumala näkee sydämeesi ja sydämmesi tilan ja kutsuu nöyriä luokseen. Jeesus on tie totuus ja elämä. Kelaa sitä läppää.

Jahve sinun jumalasi

Nimenomaan..läppää D

Ei oo mulla ristiriitoja

Selitetty

Täälläkin on selitetty... kirkoissa/seurakunnissa vallitsevista epäkohdista ja harhaopeista:

http://www.jumalaoppia.com/index.php

no totta Mooses

Ehkä sosiaaliliberaalien kannattaa keskittyä ihan maallisiin asioihin? Kun ymmärrys taivaallisista asioista tuppaa olemaan vähän mitä sattuu

Kokoelman todistusarvo kyseenalainen

Artikkelin kirjoittaja näyttää ajoittain sotkevan keskenään Jumalan puheet ja ihmisten puheet. Lisäksi hän irrottaa tekstejä asiayhteydestään, esimerkiksi kertaamalla Jumalan käskyä jonkin kansan tuhoamisesta. Tekstistä jää pois se, että ko. kansa oli omaksunut esim. sellaisia tapoja kuin lapsiuhrit ja temppeliportot.

No, me ihmisethän toki tänäkin päivänä suvaitsemme "kaiken" (siihen asti kunnes sen "kaiken" tuottama pahuus osuu lopulta omalle kohdalle).

Lapsiuhrit ovat usein pelkkää propagandaa

Historioitsijoiden mukaan lapsiuhrit ovat yleensä pelkkää propagandaa. Jos jokin kansoista olisi oikeasti sellaisia käyttänyt, sekään ei oikeuttaisi sen kansan lasten ja imeväisten sekä eläinten surmaamiseen. Kansainvälisen oikeuden periaatteiden mukaan ei juuri niiden muidenkaan.

Vaikken suvaitse juutalaistenkin tekemiä ympärileikkauksia, ei se oikeuta minua tappamaan kaikkia juutalaisia, ei ketään heistä. En suvaitse kristittyjen tekemiä kansanmurhia, mutta en silti ole kansanmurhannut kristittyjä, eikä sinunkaan pidä.

Konteksti

Raamattu kuvaa vain yhtä ajanjaksoa ihmisen historiassa. Voidaan siis ajatella että Raamattua ei pidä lukea kirjaimellisesti, vaan pitäisi keskittyä suuriin linjoihin. Miksei voisi ajatella, että Jumala antaa meille koko ajan lisää tietoa. Nykyään tiedämme esimerkiksi enemmän seksuaalisesta suuntautumisesta ja sen yksilöllisyydestä, jolloin homoseksuaalisuutta ei saa enään tuomita. Samoin tiedämme enemmän rotusyrjinnästä ja meidän tulisi pitää kaikkia ihmisiä saman arvoisina. Sama koskee esimerkiksi vammaisten oikeuksia. Samoin naisten oikeudet jne. Lista voisi jatkua.

Hyvät ystävät, teidän tulee vain tietää, että Jumala on rakkaus ja kaikki pelastuvat, koska Jumala ei ole mikää sadistinen kiduttaja.

Uskomuksia

Kaikesta tästä kirjoittelusta voi uskovaisten osalta todeta: Uskovilla on hirveä tarve selittää "mustaa valkoiseksi", koska mitään konkreettista todistetta jumalasta ei ole vaan kaikki uskonnot ovat ihmisen,usein miten miesten, keksimää tarinaa niin, että oma etu ja valta turvattaisi. Raamatun selvät käskyt esim tapaa eivät uskovaisten mukaan tarkoita sitä vaan tätä...Kuinka kukaan voi perustaa uskoaan/aatettaan noin ristiriitaiseen ja väkivaltaan kehottavaan ikiaikaiseen tarinaan kuin raamattu/koraani? No, tietysti selittelemällä kaiken itselle sopivaksi, ja sanomalla sitten itsekeksittyjä selityksiä jumalan sanaksi. Naisten alistaminen jne sairaat väkivaltaisuudet eivät kaikki mutta suurin osa on tehty uskonnon tai aatteen takia. Yhteiskunta tarvitsee lakeja ja sääntöjä, ei uskontoa, toimiakseen.

Jahve Sebaot

Suosittelin sinua jättämään raamatun lueskelun, koska teos kertoo sekalaisesti eri ajanjaksoista tulkunnan varaisia seikkoja. Totuus ei löydy sieltä, kuten myös itse annoit ymmärtää. Parempi keskittyä pään sisäiseen ääneen ja kun päästä kuuluu prii...olet nirvanassa..tai korjaan taivaassa.

Lisäysehdotus

5. Moos. 13:13-17
Jos saatte tietää, että jossakin niistä kaupungeista, jotka Herra, teidän Jumalanne, antaa teidän asuttaviksenne, on kelvottomia miehiä, jotka ovat viekoitelleet kaupunkinsa asukkaat palvelemaan muita, teille vieraita jumalia, tutkikaa asiaa ja selvittäkää se tarkoin. Jos käy ilmi, että sellainen iljettävä teko todella on tapahtunut, teidän on miekalla surmattava sen kaupungin asukkaat. Julistakaa kaupunki Herralle kuuluvaksi uhriksi, hävittäkää se ja surmatkaa sekä asukkaat että heidän karjansa. Kaikki sieltä saatu saalis on koottava keskelle toria. Sitten koko kaupunki samoin kuin kaikki saalis on poltettava kokonaisuhrina Herralle, teidän Jumalallenne. Sellainen kaupunki pysyköön ikuisesti rauniokasana; sitä ei saa enää koskaan rakentaa uudestaan.

Tässä Raamatun vastine Koraanin "vääräuskoiset pitää tappaa" -käskyille. Minusta listaan lisäämisen arvoinen.