Elisabeth Rehn: Naiset, uhreista kriisien ratkaisijoiksi

Tällä hetkellä YK:n Unifemin riippumattomana asiantuntijana maailman kriisipesäkkeitä kiertävä Elisabeth Rehn kertoi kokemuksistaan naisten päivän kunniaksi järjestetyssä tilaisuudessa Helsingissä 7.3.2002. Tehtävä on henkisesti raskas, mutta Rehn kertoo kestävänsä perheensä avulla. Suomen luonnossa voi myös pysähtyä miettimään ja huomaamaan, että maailmassa on muutakin kuin pelkkää kauheutta.

Osingot ja irtisanomiset yhtaikaa

Terästeollisuudessa on maailmassa valtavasti ylikapasiteettia. Siksi nykyisenlaajuinen tuotanto on pahasti tappiollista, ja moni yritys tehottomimmasta päästä joutuu lopettamaan toimintansa tai ainakin supistamaan sitä. Tässä prosessissa vähennetään työvoimaa ja pääomaa, siis irtisanotaan työntekijöitä ja siirretään rahaa omistajille osinkoina.

Akatemian uusi ideologia

"Uusi" ideologia tuhoaa humanistisia aineita. Tämä ideologia esiintyy monissa muodoissa: marxismi, feminismi, post-kolonialismi, uushistoria ja homoteoria ovat tuttuja nimiä kaikille akateemiseen nykykirjallisuuteen tutustuneille.

Kaiken yläpuolella on ranskalaisten intellektuellien sodan jälkeen kehittelemä post-strukturalismi. Kyse ei ole yhdestä homogeenisestä teoriasta vaan eräänlaisesta kielellisestä skeptismistä ja nihilismistä, joiden isinä voidaan pitää Derridaa, de Mania ja Schopenhaueria.

1970-luvulla valtakunnanideologiaksi

Mustasta tiistaista valoon

Syyskuun 11. päivän tapahtumat ovat kirvoittaneet monet kirjoittamaan. Kirjoja, lehtien erikoisnumeroita ja tieteellisiä artikkeleita on julkaistu nopeassa tahdissa, tavallisista lehtijutuista puhumattakaan. Selaillessani manhattanilaisessa kirjakaupassa rukouskirjoja, kuvakirjoja, poliittisia pohdintoja - saati pohtiessani mitä seuraavana päivänä ilmestyvä CIA:n entisen vakoiluvirkailijan paljastukset pitävätkään sisällään - pohdin kuka niitä ostaa. Luulen että monet.

Onko jo kansalaispalkan aika?

Kansalaispalkka on mielenkiintoinen keskustelunahe. Toimituksen omien kokemusten mukaan yhä useampi tavallinen kaduntallaaja vastaa kysyttäessä kannattavansa kansalaispalkkaa. Sille on selvästikin olemassa kysyntää ja monet kokevat sen varsin positiivisena mahdollisuutena.

Liberaalit jälleen puolueeksi 10.3.

Liberaalit ry. pitää sunnuntaina 10.3. Järvenpää-talolla ylimääräisen puoluekokouksen, jossa se mitä ilmeisimmin päättää rekisteröityä jälleen puolueeksi.

Liberaalinen kansanpuolue (LKP) jäi edustajitta vuosien 1995 ja 1999 vaaleissa ja putosi puoluerekisteristä, minkä jälkeen se muutti nimensä Liberaalit ry:ksi. Puolueen varhaisempi historia on tärkeä osa Suomen historiaa.

Sortovuosien suunnannäyttäjä

Eduskunta päättäköön hallituksesta, ei puolueet

Puolueet himoitsevat hallitustunnustelijan paikkaa suurimman puolueen puheenjohtajalle. Tämä olisi kansanvallan vastaista, sillä kansaa edustavat kansanedustajat eivätkä puolueet.

Kansanedustajat valitkoot hallitustunnustelijan. Nykyperustuslain aikana tämä käy kätevimmin siten, että eduskunnan puhemies toimii tunnustelijana, ja tämä tiedetään ennen puhemiehen valintaa.

Presidentti-instituutiosta ei tule luopua

Emeritusprofessorit Jaakko Nousiainen ja Antero Jyränki ovat esittäneet, että presidentti-instituutiosta luovuttaisiin. Tälle on perusteita, mutta parempikin ratkaisu on olemassa.

Syndicate content